Strada Armenească

Localizarea administrativăTipulCronologieCategorie
Armenească, 2Casă de raport cu unitate comercială la parterînc. sec.XXLocală
Armenească, 4Casă de raportînc. sec.XXLocală
Armenească, 9 (colţ str. Bernardazzi)Casă de raportînc. sec.XXLocală
Armenească, 13Casă individualăînc. sec.XXLocală
Armenească, 14Casă de raportsf. sec.XIXLocală
Armenească, 17 A,B,CCasă individualăsf. sec.XIXLocală
Armenească, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)Casă de raportînc. sec.XXLocală
Armenească, 20Clădirea şcolii populareînc. sec.XXLocală
Armenească, 21Casă individualăînc. sec.XXLocală
Armenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev)Complex de clădiri de locuit cu prăvălii şi depozitejum.II sec.XIXLocală
Armenească, 23Casă de raportsf. sec.XIXLocală
Armenească, 24 A,B (colţ str. Şciusev)Casă de raport cu unităţi comerciale la partersf. sec.XIXLocală
Armenească, 25 A,B,C (colţ str. Şciusev)Casă individualăsf. sec.XIXLocală
Armenească, 27 A,B,CCasă de raportsf. sec.XIXLocală
Armenească, 31 A,BCasă individualăsf. sec.XIXLocală
Armenească, 61Complex din casă cu apartamente de raport şi o unitate comercială1881–1893Locală
Armenească, 63Complex dintr-o unitate comercială şi două case de raportsf. sec.XIXLocală
Armenească, 69–71Casă cu apartamente de raportjum.II sec.XIXLocală
Armenească, 73Casă individualăînc. sec.XXLocală
Armenească, 77Edificiu cu destinaţie publicăînc. sec.XXLocală
Armenească, 82Casă individualăînc. sec.XXLocală
Armenească, 84 (adresa veche Columna, 77)Imobil cu destinaţie comercial-hotelierăînc. sec.XXLocală
Armenească, 96 A,BCase de raport1901Naţională
Armenească, 100Casă de locuit cu unitate comercialăînc. sec.XXLocală
Armenească, 108Casă de raportînc. sec.XXLocală
Armenească, 112 (adresa nouă Cojocarilor, 19)Unitate industrial-comercială, Brutărie cu magazinsf. sec.XIXLocală

BălănescuZamfir Arbore