Armenească, 13

Casă individuală

Casă de raport (denumire din Registru)
Armenească, 13
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. În 1940 este atestat proprietară Nour Maria. Casa a fost amplificată în anii ’90 ai secolului trecut.

Iniţial era o clădire ridicată într-un nivel, pe un plan rectangular, aliniată liniei roşii a străzii. Faţada avea o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe: cinci goluri de ferestre şi o uşă. Intrarea este scoasă în evidenţă printr-un portic cu doi piloni prismatici, rostuiţi orizontal. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente simple, cu o cornişă rectilinie pe console, sub care se află o friză cu decor vegetal, turnat din alabastru, panouri repetate sub plita de pervaz, elemente decorative noi, turnate din alabastru.

A fost construit un garaj şi ambele clădiri au fost unite prin construcţia unui etaj.

Faţadă
Armenească, 14Armenească, 9 (colţ str. Bernardazzi)