Armenească, 14

Casă de raport

Armenească, 14
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu o arhitectură eclectică. În 1940 sunt atestaţi proprietari Teodor Ceachir şi Rohvagher.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri, ridicate într-un nivel, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii, despărţite prin gangul carosabil.

Literul A. Este ridicat pe un plan unghiular, orientat cu o aripă în adâncul parcelei. Faţada are o compoziţie simetrică, cu şapte axe compoziţionale, toate ferestre, la care a fost alipită o porţiune cu intrarea, care conducea la galeria de la faţada laterală. Partea centrală a casei, unde se află o grupare din trei ferestre, are forma unui pinion triunghiular. Ferestrele sunt fără ancadramente, unite prin plita comună de pervaz. În plinurile dintre ferestre şi la colţurile clădirii sunt lesene cu o fentă centrală. Pereţii sunt terminaţi printr-o cornişă simplificată, deasupra căreia se ridică aticul deasupra uşii de intrare.

Liter B. Casa este ridicată pe un plan rectangular, orientat cu o aripă în adâncul parcelei, cu faţada îngustă, într-o axă, aliniată la linia roşie.

Faţadă
Armenească, 17 A,B,CArmenească, 13