Noţiuni generale la proiectul Centrul Istoric al Chişinaului


Proiectul prezentat presupune investigarea şi sistematizarea informaţiei asupra zonei istorice a municipiului Chişinău. Informaţia acumulată este prezentată într-o bază completă de date uşor operabilă ce vizează patrimoniul urbanistic şi arhitectural municipal. Necesitatea proiectului este dictată de actualii factori economici, diversitatea formelor de proprietate imobiliară şi lipsa unui instrument eficient de asistare a deciziilor Administraţiei publice locale vizînd dezvoltarea urbanistică în cadrul siturilor istorice.

"Registrul monumentelor de importanţă naţională şi municipală", aprobat de Primăria mun.Chişinău în ianuarie 1995, cuprinde în sine 977 de monumente istorice municipale. Site-ul propus cuprinde în sine material foto, desene grafice şi scurte date istorice complectate cu descriere actuală pentru 860 de monumente depistate în centrul istoric al capitalei. In afara zonei centrale se află 23 de obiective istorice dar 94 de monumente din Registru sunt dispărute şi respectiv înlocuite cu construcţii noi.

Dezvoltarea urbanistică actuală a capitalei necesită, în paralel cu însuşirea terenurilor noi din afara urbei, valorificarea spaţiului existent in cadrul sitului, revizuirea şi modificarea structurii urbanistice existente. Acest proces obiectiv de evoluţie urbană deseori schimbă negativ structura şi aspectul arhitecturii in zona istorică a capitalei, dizolvînd treptat aspectul istoric al centrului oraşului. Amploarea procesului ireversibil de distrugere a monumentelor de arhitectura ne îngrijorează şi prin urmare in cadrul proiectului dat a fost fixată şi documentalizată starea actuală a centrului istoric al municipiului. Cu tot respectul faţă de arhitecţii ce activează în capitală, se constată nivelul artistic scăzut al unor obiective construite recent, lipsa totală de continuitate a tradiţiilor istorice şi naţionale în arhitectura modernă a Chişinăului.

Informaţia prezentată poate fi accesată de publicul larg, de instituţii guvernamentale şi municipale, de specialişti în domeniu. Proiectul oferă posibilităţi nelimitate pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural al Chişinăului. Baza de date oferă puncte de acces pentru solicitarea informaţiei dorite. Metodolgia şi procedeele menţionate pot fi preluate şi de alte localităţi în ţară.

Proiectul menţionat în volum complet a fost elaborat in perioada anilor 2003–2006.

Echipa responsabilă de realizarea proiectului

 • Boris Gangal – arhitect, director executiv al Centrului SITe, director de proiect

 • Grigore Burciu – arhitect, doctor în arhitectură, coordonator pentru selectarea şi sistematizarea informaţiei teoretice (note istorice, descrierea actuală a monumentelor)

 • Anatol Cuzi – arhitect, doctor în arhitectură, coordonator pentru executarea lucrărilor de releveu, măsurări arhitecturale şi fotofixarea obiectivelor istorice

 • Tamara Nesterov – arhitect, doctor în studiul artelor, Academia de Ştiinţe a RM, note istorice, descrierea actuală a obiectivelor arhitecturale

 • Petru Starostenco – istoric, Departamentul cultură al Primăriei mun. Chişinău, note istorice

 • Eugenia Rîbalco – istoric, Academia de Ştiinţe a RM, note istorice

 • Rita Garconiţă – arhitect, lector – măsurări ahitecturale

 • Alexandru Garconiţă – arhitect – masurări arhitecturale

 • Veceslav Goncear – arhitect – măsurări arhitecturale

 • Alexanru Nazarov – arhitect – măsurări arhitecturale

 • Sergiu Siuris – măsurări arhitecturale

 • Galina Dimo – măsurari arhitecturale

 • Vlad Dubelari – arhitect, arhitect-şef la SA "Restauratorul", supravegherea şi controlul lucrărilor de măsurări ahitecturale

 • Igor Hmelnitki – pictor grafician in domeniul poligrafiei

 • Victoria Hîrbu – operator poligrafic

 • Vadim Ermacov – operator PC

Administraţia Centrului SITe aduce cordiale mulţumiri următoarelor instituţii şi persoane pentru sprijinul şi ajutorul acordat in procesul elaborării proiectului respectiv:
 • Muzeul Republican de Etnografie şi Istorie Naturală, Academia de Ştiinţe a RM
 • Direcţia cultură a Primăriei mun. Chişinău, SA "Restauratorul", SA "Arhproiect"
 • Arhiva de stat a RM, INCP "Urbanproiect", d-ii D. Coval, T. Gangal, O. Tiurencov, A. Marinciuc
Proiectul Centrul Istoric al Chişinăului a fost realizat cu deplina susţinere financiară a Fundaţiei Soros Moldova. Centrul SITe exprimă Fundaţiei Soros sincere sentimente de preţuire şi respect pentru atenţia şi bunăvoinţa manifestată.