Monumentele de arhitectură în Centrul Istoric al Chişinăului


Site-ul sistematizează informaţia asupra monumentelor de arhitectură situate în zona istorică a mun. Chişinău. Materialul studiat în anii 2003–2006 este stocat într-o bază de date destinată publicului larg şi specialiştilor în domeniu. Lucrarea conţine fotografii, studii grafice, date istorice a 977 de obiective incluse în "Registrul monumentelor de importanţă naţională şi municipală" aprobat de Primăria mun. Chişinău în ianuarie 1995.
Actualizat în iunie 2011
Despre proiect

Străzile zonei istorice

Monumentele în stradă sunt indicate numerar în paranteză. Bisericile sunt prezentate în listă separată.
Bisericile municipiului Chişinău [24]
31 August 1989 [41]
Alexandru cel Bun [43]
Sf. Andrei [5]
Zamfir Arbore [1]
Armenească [26]
Bălănescu [3]
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni [22]
Bernardazzi [21]
Alexandru Botezatu [2]
Bucureşti [61]
Bulgară [13]
Cahul [2]
Căpriana [3]
Maria Cibotari [18]
Toma Ciorbă [8]
Cojocarilor [4]
Columna [44]
Anatol Corobceanu [6]
Diordiţă [2]
Mitropolit Dosoftei [15]
Mihai Eminescu [36]
Galbenă [5]
Octavian Goga [9]
Bogdan Petriceicu Haşdeu [3]
Alexandru Hâjdău [5]
Hînceşti [44]
Avram Iancu [4]
Sf. Ilie [3]
Nicolae Iorga [14]
Izmail [11]
Mihai Kogălniceanu [54]
Serghei Lazo [23]
Alexandru Lăpuşneanu [8]
Habad Liubovici [1]
Petru Maior [1]
Alexei Mateevici [56]
Veronica Micle [9]
Arhangel Mihail [2]
Moara Roşie [1]
Mitropolit Petru Movilă [9]
Anton Pann [1]
Vlaicu Pîrcălab [31]
Alexandru Plămădeală [1]
Pruncul [4]
Puşkin [13]
Colina Puşkin [2]
Petru Rareş [5]
Sfatul Ţării [21]
Constantin Stere [5]
Alexei Şciusev [78]
Şipotelor [1]
Ştefan cel Mare [16]
Teatrului [9]
Tighina [12]
Lev N. Tolstoi [7]
Tricolorului [9]
Rabbi Ţirilson [4]
Universităţii [1]
Grigore Ureche [3]
Mitropolit Varlaam [9]
Alexandru Vlăhuţă [2]
Ivan Zaikin [1]

Planul Centrului Istoric al municipiului Chişinău

Planul prezentat expune zona istorică a capitalei încadrată în hotare reale.
Suprafaţa planului este divizată în 36 de sectoare egale. Prin accesarea fiecăruia în parte se activează harta topografică a sectorului respectiv.

Planul Centrului Istoric