Armenească, 27 A,B,C

Casă de raport

Armenească, 27 A,B,C
Monument de arhitectură de însemnătate locală introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul – sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietari ai acestei proprietăţi imobiliare au fost atestaţi Victor Maimas, Ianchil Lvov, Haim Bruhis, Leila Imas şi Bunia Bron.

A fost o proprietate imobiliară aflată la colţul cartierului, care consta din trei clădiri.

Literul A. Casă de raport, construită la colţul cartierului, într-un parter, cu planul rectangular, aliniat la liniile roşii. Imobilul a fost demolat şi între anii 2004–2006 a fost înlocuită cu o clădire nouă.

Literul B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, alungit în adâncul parcelei, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii Armenească. Faţada are trei axe, două goluri de şi o uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se afla intrarea în curte. A fost construită după un proiect-model "trei stânjeni", cu arhitectura modificată ulterior în spirit modern. Intrarea se află într-un rezalit, ferestrele rectangulare sunt fără ancadramente, dominate de cornişe triunghiulare, opace, pe console, sub ferestre panouri, lesene de colţ cu rostuire orizontală.

Literul C. Casă individuală, într-un parter, pe plan rectangular, aliniat cu faţada la strada A.V. Şciusev. A fost demolată, şi pe locul eliberat a fost construit un imobil nou.


Armenească, 31 A,BArmenească, 25 A,B,C (colţ str. Şciusev)