Armenească, 31 A,B

Casă individuală

Armenească, 31 A,B; Liter AArmenească, 31 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul – sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 este atestat proprietari Maria Moraru (Tanco) şi Tamara şi Ion Calcic. A fost o proprietate imobiliară alcătuită din două case.

Liter A. Casă individuală, construită într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii, structura căreia a rezultat din comasarea a două case şi alipirea recentă a unei anexe. Faţada are şapte axe, şase ferestre şi uşă, care a înlocuit o fereastră. Primele trei ferestre din stânga sunt în arc în plin cintru, corespund unui corp de casă alungit în adâncul parcelei, următoarele trei rectangulare, ample aparţin unei case mai târzii, alipite la prima. Arhitectura acestor două imobile a integrată prin detalii arhitectonice comune: – denticule sub cornişă, ancadramente-plintă la ferestre. În ultimul timp arhitectura a fost modificată prin simplificarea decorului arhitectural.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este simetrică, cu evidenţierea prin câte doi pilaştri a capetelor faţadei sub forma unor porticuri, dar transformată în asimetrică prin introducerea intrării în porticul stâng. Faţada are şase axe, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una – o uşă. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe clasiciste.

Paramentul este tencuit neted, pe fonul căreia sunt evidenţiate detaliile acoperite cu o nuanţă deschisă, contrastantă fundalului. Intrarea are loc printr-o logie adâncă rectangulară, singurul element decorativ fiind bolţarul-cheie, asemănător celor al ferestrelor. Ferestrele au ancadramente-plinte, cu evidenţierea bolţarului central şi includerea cornişelor rectilinii cu o friză netedă. Partea superioară a peretelui este tratată sub forma unui antablament, cu friza netedă, pe care sunt prelungite bolţari-cheie, corespunzători axelor ferestrelor.

Faţadă
Armenească, 61Armenească, 27 A,B,C