Armenească, 61

Complex din casă cu apartamente de raport şi o unitate comercială

Casă de raport (denumire din Registru)
Armenească, 61; Liter AArmenească, 61; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Imobilul constă din două clădiri, integrate într-un singur organism spaţial.

În decorul plastic, în grilajul balconului clădirii din stânga (literul A.) este inclusă monograma din litere chirilice "AMЛЛ" şi cifrele "88", iar în friza cu ornamente din palmete a clădirii din dreapta (Literul B.), dintre etajele volumului vertical, este inclus anul construcţiei – "1893". Deasupra acestei frize se află un cartuş heraldic cu iniţialele ilizibile, astăzi, ale proprietarului. Până în 1940 imobilul a aparţinut lui Mihail Atanasiu.

Literul A. Clădirea din stânga reprezentă o casă cu apartamente de raport, obişnuită pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Faţada este cu şapte axe, şase de ferestre şi cu un gang carosabil la parter, amplasat în axa de simetrie a edificiului, cu un balcon la etaj, axat deasupra gangului. Gangul are forma unui arc leneş, sub ferestrele fără chenare – panouri.

Literul B. Spre dreapta se află clădirea cu o destinaţie publică, alcătuită dintr-un volum vertical cu două niveluri, prin parterul căruia avea loc intrarea principală (golul uşii este acum astupat printr-o fereastră) şi un volum alungit, într-un singur nivel, cu un surplus de înălţime faţă de imobilul cu funcţie de locuit. Sala era împărţită în două zone funcţionale: spre stradă se afla o sală mare, luminată de ferestre mari, alungite în înălţime, spre curte – încăperi de deservire. In volumul vertical se afla scara, luminată printr-o fereastră alungită în faţada posterioară, care cobora în subsol şi urca la etajul imobilului din stânga. Între imobilul de locuit din stânga şi clădirea din dreapta existau legături interioare la fiecare nivel. Planimetria etajului a fost modificată în perioada postbelică.

Soluţia arhitecturală a faţadei principale este determinată de decorul cu caracteristici eclectice. Faţada are cinci axe de vitralii înalte, cu partea superioară în arc în plin cintru cu arhivolte din muluri, în care sunt evidenţiate cheile de boltă. Între plinurile dintre ferestre sunt amplasaţi pilaştri îngemănaţi ai ordinului corintic cu fusul în canelure. Elementele decorului plastic au fost folosite şi la faţada turnului – o fereastră în arc la etaj şi un gol de uşă la parter (mai târziu astupată). Arhivolta golului uşii de la parter are cheia de boltă sub forma unui mascaron.

Faţadă
Armenească, 63Armenească, 31 A,B