Armenească, 84 (adresa veche Columna, 77)

Imobil cu destinaţie comercial-hotelieră

Casă individuală (denumire din Registru)
Armenească, 84 (adresa veche Columna, 77)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Probabil, a fost construit mijlocul secolului al XIX-lea. Proprietarul original nu este cunoscut, la începutul secolului al XX a fi aparţinut lui Meer Goldeman.

Imobilul se află la colţul cartierului, construit pe un plan unghiular, cu colţul teşit orientat spre intersecţia străzilor. Din cauza căderii reliefului, sub clădire a fost un demisol utilizat în scopuri comerciale, cu intrarea prin colţ din strada Armenească. În parter conducea o intrare de onoare prin colţul teşit al clădirii (azi astupată) şi alta din partea curţii interioare. Structura planimetrică a parterului, cu culoar central şi încăperi soluţionate de aceeaşi mărime şi forme, denotă o destinaţie diferită de cea de locuinţă unifamilială. De-a lungul faţadei posterioare este o galerie susţinută de stâlpi. La un timp necunoscut, când se schimbase utilizarea, la clădire a fost alipită o construcţie cu destinaţie industrială.

Aspectul clădirii originale din cauza amplificării unei porţiuni a structurii spaţiale în spirit postmodrn şi renunţării la decoraţia plastică este pierdut.


Armenească, 96 A,BArmenească, 82