Armenească, 96 A,B

Case de raport

Casă de raport (denumire din Registru)
Armenească, 96 A,B; Liter AArmenească, 96 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este compus din două clădiri, construite în două niveluri.

Literul A. Clădirea a fost construită în 1901, datare incizată pe cartuşul din timpanul intrării principale. Edificiul, aliniat liniei roşii a străzii Armenească, făcea parte dintr-un complex de case de locuit, amplasat pe parcela de teren de la colţul cartierului. Faţada clădirii a păstrat decoraţia plastică iniţială, cu o deosebită abundenţă a detaliilor de arhitectură, stilistic eterogene, integrate cu multă măiestrie în spiritul stilului eclectic, în feroneria folosită fiind resimţit rigorile stilului modern.

Faţada are o compoziţie alcătuită din trei rezalite, cu evidenţierea rezalitului central prin dimensiuni şi decoraţie plastică. Acesta are aspectul unui portal oriental, în două niveluri, la primul nivel se află intrarea în clădire, iar la al doilea nivel – ieşirea la un balcon. Portalul etajului este susţinut de console laterale, în forma frunzei de acant. Golul portalului are forma arcului în potcoavă, specifică arhitecturii mauritane. Rezalitul este încununat cu un fronton triunghiular, pe fundalul unui atic cu două obeliscuri laterale. Rezalitele laterale, situate mai jos, au acelaşi coronamente cu două axe de goluri de ferestre. Ferestrele de la etaj sunt în arc în plin cintru mărginite de colonete angajate cu fusul în torsadă, unite în partea superioară cu arhivolte cu muluri, dominate de un disc ornamental. Paramentul clădirii este diferit pentru fiecare nivel: primul nivel este acoperit cu imitaţia din tencuială a bosajelor, al doilea – în tencuială netedă, pe fundalul căreia se citesc detaliile arhitecturale. Ferestrele sunt rectangulare, fără ancadramente la primul nivel, doar cu imitaţia bolţarilor, şi cu ancadramente la nivelul doi, dominate de cornişe pe console cu decor floral pe câmpul inferior. Trei balcoane mici, amplasate simetric faţă de axa clădirii, au îngrădirea din fier forjat, cu designul alcătuit din motive vegetale în combinaţie cu o reţea, realizat în spiritul modernului. Cornişa faţadei este proeminentă, alcătuită din muluri cu o friză din meandre, sprijinită pe o arcatură pe console, care repetă configuraţia triunghiulară a rezalitelor. Planimetria şi interioarele casei sunt modificate, fiind ajustate la necesităţile unei instituţii publice.

Literul B. În 1903 proprietar este atestat Goldenberg. Este aliniată liniei roşii a străzii, ocupând toată lăţimea lotului proprietăţii imobiliare. Trecerea în curte are loc printr-un gang carosabil, amplasat lateral, spre stânga.

Faţada clădirii are o compoziţie simetrică, cu două rezalite laterale, câte două ferestre în rezalitele laterale, cu o ieşire la balcoane, cărora le corespunde la parter, în partea stângă gangul carosabil, iar în partea dreaptă – uşa de intrare în imobil. Ferestrele sunt rectangulare, fără ancadramente la parter şi dominate de cornişe triunghiulare la etaj. Paramentul casei este din piatră în zidărie aparentă, la parter cu bosaje orizontale şi cioplite diamant între ferestre, iar etajul – neted. Rezalitele au o terminaţie de atic complex cu tumbe laterale şi un fronton circular central. Cornişa este masivă, cu o friză cu imitaţia ferestrelor de aerisire în partea centrală şi cu console la rezalite. Decoraţia plastică este o replică simplificată a clădirii vecine (literul A).

FaţadăFaţadă
Armenească, 100Armenească, 84 (adresa veche Columna, 77)