Armenească, 77

Edificiu cu destinaţie publică

Casă individuală (denumire din Registru)
Armenească, 77
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe Probabil, a fost construit în primele decenii ale secolului al XX-lea. Proprietarul original nu este cunoscut.

Imobilul est într-un nivel, cu planul patrulater alungit de-a lungul străzii, amplasată izolat de proprietăţile vecine. Structura spaţială a rezultat din împărţirea interiorului printr-un perete longitudinal, spre stradă fiind orientate holul de intrare şi o încăpere spaţioasă; spre curte – câteva încăperi cu intrări separate. După compoziţia spaţial-volumetrică imobilul corespunde funcţional unei destinaţii de bibliotecă, interpretare confirmată de tradiţia orală păstrată în această parte a oraşului. Planimetria a fost modificată de câteva ori.

Faţada este asimetrică, cu şase axe, cinci de goluri de ferestre şi unul de uşă, intrarea fiind amplasată lateral, pe trepte exterioare. Accesul este evidenţiat printr-un atic de formă plastică, cu tendinţe de modern. Paramentul pereţilor este din piatră aparentă. Golurile de ferestre sunt ample cu configuraţie rectangulară, ancadramentele – simple, cu pervazuri, executate din piatră prelucrată. Deasupra uşii intrării şi ferestrei holului sunt incizate două motive identice: cercul cu trei linii, decor îndrăgit al stilului modern.

Partea superioară a pereţilor este evidenţiată sub forma unei frize netede, mărginită de un brâu îngust.

Faţadă
Armenească, 82Armenească, 73