Armenească, 73

Casă individuală

Armenească, 73
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost constituit în anii 70–80 ai secolului al XIX-lea. Proprietarul original nu este cunoscut, dar se ştie că din 1903 până în 1940 a aparţinut familiei Galperin.

Este amplasată la colţul cartierului, mărginit de străzile Armenească şi Alexandru cel Bun. alcătuită din două clădiri, despărţite de poarta intrării.

Literul A. Casa principală, alcătuită dintr-un parter, este amplasată la colţul cartierului, alungită de-a lungul străzii Alexandru cel Bun, cu intrarea în curte şi din strada Armenească. Faţada laterală are o compoziţie asimetrică, cu patru axe, – cinci ferestre şi un gol de uşă. Accesul are loc prin galerie, evidenţiat printr-un portic din pilaştri cu bosaje, încununat cu un atic curb. Planimetria casei, în forma literei "L", este o mărturie a reconstrucţiei consecutive a acestui imobil, alcătuit din 2 imobile, integrate mai târziu prin aspectul comun al arhitecturii faţadelor. Încăperile sunt orientate spre stradă, o galerie conturează faţada orientată spre curte. Clădirea este ridicată pe un demisol, în care intrarea are loc din curte şi din partea străzii Alexandru cel Bun, unde are forma unui arc în plin cintru. Plastica decorativă este eclectică, cu elemente ale stilului neoclasic: pilaştri cu caneluri la colţurile clădirii, ferestre cu configuraţie rectangulară cu ancadramente cu imitaţia cheii de boltă, deasupra cu cornişe, care se repetă peste o fereastră, cu panouri din bosaje sub pervazuri. Un cordon desparte demisolul de parter.

Arhitectura faţadelor a fost schimbată într-o manieră rustică provincială, decoraţia plastică s-a păstrat numai la imobilul, integrat mai târziu casei.

Literul B. Clădirea din stânga este o casă de locuit de mici dimensiuni, cu trei axe de ferestre orientate spre stradă, cu intrarea din partea curţii interioare. Partea centrală a faţadei este accentuată printr-un rezalit, mărginită de pilaştri laterali, încununat de un atic curbliniu. Un cordon desparte parterul de soclul înalt. Ferestrele au o configuraţie rectangulară, cu ancadramente cu "urechi" şi cheie de boltă, forme ce se repetau la clădirea vecină.

Faţadă
Armenească, 77Armenească, 69–71