Armenească, 69–71

Casă cu apartamente de raport

Casă cu prăvălie (denumire din Registru)
Armenească, 69–71Armenească, 69–71
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proprietarul original nu este cunoscut, în 1903 aparţinea lui Petru şi Eufrosinia Panteleev.

Este o casă cu plan patrulater, alungit de-a lungul liniei roşii a străzii. Iniţial avea două apartamente, intrările în care erau amplasate lateral, la capetele imobilului. Intrările conduceau în galerii, care înconjurau clădirea din trei părţi – lateral şi posterior. Planimetria casei a fost modificată pentru mai multor apartamente. Casa este ridicată pe un subsol înalt, în care se intră dinspre stradă printr-un gârlici în arc în plin cintru, se pare, de o provenienţă mai târzie.

Faţada principală are o compoziţie cu simetrie axială. Intrările sunt accentuate de frontoane curbliniu. Intrările erau protejate de copertine din metal, susţinute de console din fier forjat cu ornament vegetal. Ferestrele au o configuraţie rectangulară, cu ancadramente cu cheia de boltă, şi pervaz pe console, detaliile de decoraţie plastică fiind din arsenalul eclecticii clasicizante.

În urma departajării imobilului între doi proprietari şi formării a două adrese, partea clădirii cu nr.71 a obţinut o anexă care a înglobat o jumătate de faţadă, astfel fiind distrusă simetria faţadei clădirii. Uşile cu canaturile din lemn sculptat au fost înlocuite cu uşi din aluminiu, s-au pierdut copertinele.

Faţadă
Armenească, 73Armenească, 63