Armenească, 24 A,B (colţ str. Şciusev)

Casă de raport cu unităţi comerciale la parter

Casă de raport (denumire din Registru)
Armenească, 24 A,B (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 este atestat proprietar Pacter Abram, Kaţ şi Glicman. Proprietatea imobiliară consta din două clădiri.

Liter A. Imobilul, construit în două niveluri, parter şi etaj, ocupă o poziţie de colţ, la intersecţia străzii Armenească cu A.V. Şciusev, cu două faţade principale, aliniate liniilor roşii ale străzilor. La sfârşitul anilor 90 ai secolului al XX-lea clădirea a fost renovată şi ajustată la exigenţele unei instituţii bancare.

Configuraţia planului este unghiulară, cu braţul de pe strada Armenească mai alungit, cu colţul, orientat spre intersecţia străzilor, teşit. Planul actual al clădirii mărturiseşte clar divizarea spaţiului interior conform unei distribuiri funcţionale a încăperilor. La parter se afla o unitate comercială, cu intrarea prin colţul teşit al clădirii, evidenţiat prin rezalit şi luminată prin ferestre în arc în plin cintru. Odată cu ajustarea clădirii la alte funcţii, în faţa intrării a fost introdus un portic din două coloane ale ordinului doric, antablamentul căruia a rezultat din amplificarea balconului de deasupra intrării. Intrarea era în arc în plin cintru, ce contrastează cu ritmul simplu al ferestrelor rectangulare, alungite cu aspect de vitralii.

Apartamentele se aflau la etaj. Apartamentele de la etaj erau dotate cu balcoane rectangulare, axate asupra intrărilor în casa scărilor. Prin aripa lungă se aflau trei intrări, două îngemănate, amplasate în axa faţadei, prin aripa lungă – o intrare. Toate intrările sunt accentuate prin frontoane circulare, pe fundalul unor atice simple.

Faţadele sunt decorate plastic cu o deosebită generozitate, cu forme caracteristice pentru eclectică. Bogăţia decoraţiei plastice, alcătuită din cornişe rectangulare, pilaştri, ancadramente cu imposturi din pilaştri, ridicaţi pe postamente, sunt distribuite la etaj, între niveluri fiind plasat un brâu din plinte. Paramentul parterului este în bosaje orizontale.

Liter B. A fost un corp de casă, pentru pază, amplasat la intrarea în curte. Faţada era în două axe: fereastră şi uşa de intrare din stradă. Odată cu reparaţia literul A, acest corp de casă a fost amplificat prin extinderea asupra imobilului de la nr. 26, încorporându-l, rezultatând un imobil nou. Arhitectura faţadei a fost în continuarea procedeelor compoziţionale şi stilistice ale imobilului cu literul A.

Faţadă
Armenească, 25 A,B,C (colţ str. Şciusev)Armenească, 23