Armenească, 21

Casă individuală

Demolat
Armenească, 21
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost ridicată la începutul secolului al XX-lea. În 1940 este atestat proprietar Claudia Chiriac.

A fost o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada avea trei axe, toate goluri de ferestre (ulterior una înlocuită cu o uşă), probabil construită după un proiect-model "trei stânjeni", cu arhitectura modificată eclectic: ferestre rectangulare cu ancadramente cu bolţarul central evidenţiat, rostuire orizontală a lesenelor de colţ şi în plinurile dintre ferestre.

Clădirea a fost demolată în 2006 şi înlocuită cu una nouă.


Armenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev)Armenească, 20