Armenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev)

Complex de clădiri de locuit cu prăvălii şi depozite

Armenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev); Liter AArmenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev); Liter BArmenească, 22 A,B,C (colţ str. Şciusev); Liter C
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. În 1940 este atestat proprietar Societatea de binefacere Basarabeană.

Din componenţa complexului prezintă interes trei clădiri.

Liter A. Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, într-un parter, pe un demisol înalt din cauza căderii reliefului, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Armenească şi A.V. Şciusev, rezultată din comasarea a două clădiri. Arhitectura este eclectică cu elemente clasiciste.

Faţada orientată spre Armenească, are o compoziţie simetrică, din şasei axe, toate goluri de ferestre (una astupată cu zidărie), la care a fost adăugată o fereastră nouă, largă. Faţada orientată spre strada A.V. Şciusev, este modificată, iniţial avea 12 axe, toate goluri de ferestre(o parte sunt astupate cu zidărie), dintre care cinci era a clădirii de la colţ, cu valenţe arhitecturale. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o cornişă cu denticule. Ferestrele sunt rectangulare, fără ancadramente, unite prin plita comună de pervaz, cu buiandrugii din bolţari, trataţi decorativ, în relief.

Liter B. Este o casă de locuit, construită într-un parter, ridicat pe un demisol foarte înalt, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii Armenească. Faţada face impresia unui zid de cetate, din cauza masivităţii peretelui, cu ferestre mici, pătrate la demisol. Parterul are ferestre rectangulare, fără ancadramente, dar unite prin plita de pervaz comună, dotată cu denticule, care, pare a fi cordonul dintre etaje, ceia ce creează o iluzie optică, mărind şi mai mult înălţimea demisolului. Arhitectura este în stil constructivist, cu lesene între ferestre, unite în partea superioară cu impresia unei cornişe în trepte.

Liter C. Este o clădire în două niveluri, parter şi etaj. Parterul a avut o destinaţie comercială, cu intrarea de la cota străzii. Pe trei panouri, elemente ale decorului faţadei, s-a păstrat numele ultimului proprietar "Bruhis". Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită. Arhitectura în stil constructivist. La etaj sunt trei axe, toate goluri de ferestre, rectangulare, cărora le corespund la parter o intrare, amplasată în centru şi două vitralii, vitrine laterale. Partea superioară a pereţilor este încoronată cu un parapet opac. Orientarea stilistică dominantă a modernului, a pus amprenta pe decoraţia plastică, în care domină liniile orizontale şi verticale geometrice.

Faţadă
Armenească, 23Armenească, 21