Armenească, 112 (adresa nouă Cojocarilor, 19)

Unitate industrial-comercială, Brutărie cu magazin

Casă individuală (denumire din Registru)
Armenească, 112 (adresa nouă Cojocarilor, 19)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită, posibil, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietarul original nu este cunoscut.

Imobilul este amplasat la colţul unei parcele triunghiulară de la confluenţa străzii Armeneşti cu Cojocarilor, prin soluţia planimetrică fixând particularităţile urbane ale amplasamentului. Prezintă un important element al structurii urbane a Chişinăului istoric şi exemplu de unitate industrială.

Planul este unghiular cu aripile laterale construite de-a lungul străzilor, cu latura, orientată spre confluenţa străzilor, teşită şi decorată cu un portal arc, prin care are loc o intrare în clădire. Arhitectura faţadei, orientată spre strada Armenească, se compune din dubla repetare a unei compoziţii simetrice, amplasate la cote diferite din cauza căderii reliefului. Fiecare din aceste două fragmente, are faţada simetrică alcătuită din 7 axe, şase ferestre şi o uşă, amplasată într-un rezalit central sub forma unui portal cu golul uşii înlocuit de o fereastră. Amplasarea golurilor de ferestre cu configuraţie diferită a fost efectuată cu anumite exigenţe: pe o parte şi alta a portalului de intrare au fost plasate câte două ferestre cu configuraţie rectangulară, iar lateral, flanchează compoziţia, vitralii mari cu partea superioară în arc. Ancadramentele sunt plinte masive, instalate în partea superioară a golurilor, cu cheia de boltă. Între ferestre sunt amplasaţi contraforturi masivi, care întăreşte impresia de masivitate a clădirii.

Faţada orientată spre strada Cojocarilor are un aspect mai sobru, golurile de ferestre rectangulare fiind singurele elemente de înviorare cu decoraţie plastică. Arhitectura a fost creată sub influenţa eclecticii şi a stilului modern.

Faţadă
Armenească, 108