Armenească, 2

Casă de raport cu unitate comercială la parter

Casă de raport (denumire din Registru)
Armenească, 2
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, cu arhitectura în stil modern. În 1940 este atestată proprietară Elea Ulman. În anii celui de al doilea război mondial clădirea a fost deteriorată, fiind parţial reparată în 1947, fără a fi restabilită soluţia arhitecturală a colţului clădirii.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan unghiular, într-un parter şi etaj, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Armenească şi A. Mateevici.

Faţadele au compoziţii asimetrice, cu dominarea colţului orientat spre intersecţia străzilor, unde, prin colţul tăiat oblic are loc accesul în magazin, cu vitralii de o parte şi alta a intrării. Faţada orientată spre strada Armenească are şapte axe, toate goluri de ferestre, cu intrarea principală în apartamente, aflată la parter, amplasată în partea stângă, într-un rezalit evidenţiat cu o plintă, cu partea superioară în arc în plin cintru. Faţada orientată spre strada A. Mateevici are şapte axe, toate goluri de ferestre, fiind astupată intrarea principală în apartamente, aflată la parter, amplasată în partea dreaptă, într-un rezalit evidenţiat cu o plintă. Ferestrele sunt rectangulare, fără ancadramente. Vitraliile magazinului sunt goluri de ferestre, unite printr-o cornişă rectilinie, mărginite de pilaştri stilizaţi ai ordinului doric, cu plinurile dintre ferestre căptuşite cu cărămidă.

Faţadă
Armenească, 4