Vlaicu Pîrcălab, 71

Edificiu pentru funcţii sociale

Demolat
Vlaicu Pîrcălab, 71
Monument de arhitectură de valoare naţională, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la începutul secolului al XX-lea, în stil eclectic, de societatea de amanetare a proprietăţii imobiliare.

Clădirea este construită într-un nivel, pe un plan rectangular, aliniat cu latura lungă liniei roşii a străzii. Planimetria este alcătuită dintr-o sală mare şi o un grup de încăperi de serviciu. Structura spaţial-volumetrică este evidenţiată în exterior, prin combinarea a două volume: alungit al sălii de operaţii financiare şi a unui hol al intrării, în rezalit mai înalt. Sala este luminată prin ferestre în două registre. Registrul de jos este format din patru ferestre în arc în plin cintru, cărora le corespund în registrul de sus câte un grup din trei ferestre rectangulare, alungite. Rezalitul intrării, încununat cu un fronton triunghiular, include o fereastră în semicerc. Toate golurile în arc şi intrarea sunt conturate prin arhivolte cu cheia de boltă. Sub cornişa clădirii cu denticule, se află o friză decorată, în frontonul intrării – un herb flancat de motivele modelate ale ghirlandelor de flori, locul central fiind ocupat de caduţiul zeului comerţului Mercur.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 77Vlaicu Pîrcălab, 57 A,B,C