Vlaicu Pîrcălab, 77

Clădirea fostei şcoli Talmud Tora

Casă individuală (denumire din Registru)
Vlaicu Pîrcălab, 77
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Edificiul datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construit în stil eclectic cu elemente neoclasice.

A fost construită ca o instituţie de învăţământ pentru băieţi pe lângă sinagoga Mare Horală din Chişinău, care aparţinuse Societăţii "Talmud-Tora". Clădirea a suferit în timpul celui de al doilea război mondial, fiind refăcută cu modificarea interioarelor, adaptată pentru un cămin.

Clădirea ocupă o poziţie de la colţul cartierului, aliniată liniilor roşii ale străzilor Columna şi Vlaicu Pârcălab. Clădirea este cu trei etaje, ridicată pe un demisol. Intrarea iniţială era din partea curţii interioare, printr-un rezalit. O scară interioară servea pentru comunicare între etaje.

Faţada este cu parametrul în zidărie aparentă cu detalii din piatră cioplită, care contrastează cu bosajele orizontale. Dominarea liniilor orizontale este subliniată de brâele late care delimitează etajele, compuse din frize şi cornişe. Compoziţia faţadelor este simetrică, colţurile clădirii sunt evidenţiate prin rezalite, încununate cu frontoane triunghiulare cu atic. Faţada orientată spre strada Columna este decorată în plus cu balcoane cu îngrădire în ajur din fier forjat, deasupra cărora este amplasat un fronton cu atic. Axa de simetrie a acestei faţade este susţinută şi de compoziţia ferestrelor triple, la parter – goluri în arc în plin cintru şi circulare. În compoziţia faţadelor a fost utilizat procedeul de o aerare treptată pe verticală a decorului plastic. La parter şi la primul etaj ferestrele sunt fără ancadramente, singurul element decorativ fiind bolţarii de la buiandrugul plat, care trec în bosajele orizontale. La al treilea etaj cu bosaje sunt decorate doar rezalitele. Ferestrelor de la ultimul etaj au ancadramente şi cornişe elegante şi fin executate. Cornişa proeminentă a clădirii este susţinută de console din piatră.

În anii 90 ai secolului al XX-lea încăperile de la parter au fost date în arendă. Au apărut intrări adăugătoare din partea străzii Vlaicu Pârcălab.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 71