Vlaicu Pîrcălab, 57 A,B,C

Casă de raport

Casă de raport cu două atenanse în curte (denumire din Registru)
Vlaicu Pîrcălab, 57 A,B,C
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Clădirea a fost construită în anii 1938–1939, pe locul unei case de raport mai vechi, cu pasaj central. Arhitectura este în stilul constructivist. În 1940 proprietar erau Titus Stoica, Şapocinic şi Boris Averbuh.

Casa principală a complexului edilitar ocupă întreaga lăţime a parcelei proprietăţii imobiliare. Lateral, spre dreapta, a fost amplasat gangul carosabil în curte, unde sunt construite două atenanse.

Literul A. Este o clădire alcătuită dintr-un parter şi etaj, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Casa era concepută pentru trei apartamente, unul la parter şi două la etaj, cu intrarea de onoare din stradă, prin casa scării, şi intrări secundare din curte. Apartamentele se disting printr-un confort ridicat, cu zonarea funcţională a încăperilor, bucătăria şi grupurile sanitare fiind concentrate la faţada posterioară.

Faţada principală are o compoziţie disimetrică, echilibrul căreia a fost încălcat de aflarea la parterul casei a gangului carosabil. Paramentul este tencuit aspru, cu păstrarea culorii naturale a cimentului. Partea centrală este evidenţiată printr-un rezalit, prin care are loc intrarea de onoare cu casa scării, iluminată prin grupul din trei ferestre alungite. La etaj rezalitul este lărgit lateral de volumele unor odăi, volum subliniat de ferestrele circulare pentru aerisirea podului din partea superioară, cu continuarea suprafeţei rezalitului în părţile laterale prin balcoanele înguste cu panouri de izolare opace (înlocuite prin baluştri). Conform stilului domină suprafeţele plane, contrastul de lumină şi umbră a suprafeţelor întrate şi ieşinde. La aspectul stilistic al faţadei contribuia şi feroneria uşilor şi ferestrelor.

Literele B şi C au fost demolate.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 71Vlaicu Pîrcălab, 55 B