Vlaicu Pîrcălab, 30

Casă de raport

Vlaicu Pîrcălab, 30
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Arhitectura este eclectică.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Planimetria corespunde la trei apartamente, fiecare cu intrare separată direct din stradă, şi câte o intrare secundară din partea curţii interioare, de pe o terasă. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din 11 axe, 8 ferestre şi trei intrări, aflate în porticuri cu piloni, dominate de atice, elemente din piatră ale parapetului din grilaj de fier (dispărut). Pilonii sunt rostuiţi cu impresia bosajelor orizontale, paramentul peretelui este neted, pe fundalul căruia se evidenţiază decorul arhitectonic clasicist: ancadramente din muluri care continuă până la cordonul soclului, dominat de cornişe rectilinii, cornişa faţadei cu o friză netedă.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 31Vlaicu Pîrcălab, 27 (colţ str. Şciusev)