Vlaicu Pîrcălab, 31

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 31
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea a fost construită la începutul secolului al XIX-lea. Arhitectura este în spiritul modernului timpuriu.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt sculptat detaliile. Faţada principală este asimetrică, alcătuită din trei axe, două ferestre şi o uşă, amplasată în rezalitul lateral, spre stânga, unde se află intrarea în curte. Colţurile casei şi a rezalitului sunt dotate cu pilaştri, ferestrele – cu ancadramente. Faţada este încununată de un parapet din piatră cu contur plastic.


Vlaicu Pîrcălab, 32 A,BVlaicu Pîrcălab, 30