Vlaicu Pîrcălab, 27 (colţ str. Şciusev)

Unitate comercială cu locuinţă

Casă individuală (denumire din Registru)
Vlaicu Pîrcălab, 27 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea. A fost utilizată drept farmacie.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor, cu colţul orientat spre intersecţia străzilor, teşit. Arhitectura faţadelor este în stil clasic. Faţada alungită, orientată spre strada A.V. Şciusev, are şase axe, dintre care cinci sunt ferestre şi una – uşa intrării, aflată într-un rezalit plat (uşa azi astupată). Faţada îngustă, orientată spre strada Vlaicu Pârcălab, are trei axe, dintre care două ferestre şi o nişă, cu imitaţia ferestrei. Intrarea în unitatea comercială avea loc prin colţul teşit al casei. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente simple, dominate de cornişe rectilinii, o plită de pervaz comună, cornişa casei conţine denticule. Sub clădire se află un subsol.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 30Vlaicu Pîrcălab, 26