Vlaicu Pîrcălab, 26

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 26
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietar era Dr. Prodan Sava.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Vlaicu Pârcălab şi A.V. Şciusev. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe clasice, clădirea fiind construită la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Faţada orientată spre A.V. Şciusev, are o compoziţie asimetrică, din şapte axe, şase goluri de ferestre şi una a intrării, printr-un portic, amplasat lateral, spre dreapta. Faţada orientată spre strada Vlaici Pârcălab are şase axe, toate goluri de ferestre. Colţul clădirii este întărit vizual de un pilastru al ordinului doric, cu fusul decorat cu caneluri, care susţine partea superioară a pereţilor, tratată drept un antablament, alcătuit dintr-o cornişă cu denticule şi cu o friză netedă, străpunsă de ferestre mici, dispuse rar, de aerisire a podului. Ferestrele de formă rectangulară au ancadramente cu dominarea cornişelor rectilinii. Pilonii porticului intrării, ca şi paramentul, sunt decoraţi prin bosaje orizontale, obţinute din rostuirea mortarului.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 27 (colţ str. Şciusev)Vlaicu Pîrcălab, 24 A,B