Vlaicu Pîrcălab, 24 A,B

Casă de raport cu pasaj comun

Vlaicu Pîrcălab, 24 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este un complex din două clădiri, construit la începutul secolului al XX-lea. În 1940 proprietară era Anastasia Popovschi.

Casa de raport ocupă, împreună cu poarta intrării, întreaga lăţime a parcelei proprietăţii imobiliare, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii. Arhitectura clădirii este în spiritul eclecticii cu influenţa în detalii a arhitecturii populare.

Liter A. Este construită pe un plan unghiular, cu o aripă alungită în adâncul terenului. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, compusă din şapte axe, dintre care şase sunt goluri de ferestre şi una – a uşii de intrare, amplasată într-un rezalit lateral, spre stânga, unde află poarta de acces în curte. Poarta are loc în peretele, aflat în continuarea faţadei principale, soluţionat în aceiaşi cheie stilistică. Trei ferestre de la marginea din dreapta formează o grupă, unite în partea superioară prin arhivolte false, sprijinite pe console alungite, în partea inferioară – prin plita comună de pervaz cu denticule.

Liter B. Este o clădire alungită, rectangulară în plan. Faţada principală este îngustă, cu trei axe, dintre care două sunt ferestre şi una – uşa intrării, amplasată într-un rezalit lateral, orientat spre poarta de acces. Intrarea este protejată de o copertină din tablă, sprijinită de console din fier forjat.

Colţurile casei şi rezalitele sunt mărginite de pilaştri. Decoraţia plastică, comună pentru ambele clădiri, o cornişă cu denticule, o friză netedă cu orificii îngemănate pentru aerisirea podului, în ultimul timp a degradat şi este modificată.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 26Vlaicu Pîrcălab, 22