Vlaicu Pîrcălab, 22

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 22
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1940 proprietar era Aftonom Vâlkov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este eclectică cu detalii clasiciste. Faţada este asimetrică, cu 8 axe compoziţionale, dintre care 7 sunt goluri de ferestre (o fereastră a fost mai târziu înlocuită cu un gol de uşă) şi una a intrării, amplasată lateral, spre dreapta, unde se afla poarta de intrare în curte. Ferestrele sunt rectangulare, cu un ancadrament simplu, dominat de cornişe rectilinii, sub plita de pervaz – panouri. Intrarea are loc printr-un portic din doi pilaştri angajaţi faţadei, cu fusul decorat prin caneluri, dominat de un fronton în segment de cerc, care se evidenţiază pe fundalul porticului din piatră (s-au păstrat câteva secţii).

O anexă din două axe a fost alipită spre stânga clădirii, odăile interioare fiind iluminate prin ferestre rectangulare cu arhivolte false în arc în plin cintru. Faţada se deosebea de restul clădirii printr-un atic cu o arhivoltă în segment de cerc. Pentru intrarea în această parte nouă a casei direct din stradă, a fost sacrificată o fereastră din partea veche a casei.

Arhitectura acestei porţiuni a fost modificată, di dispariţia decoraţiei plastice originare în scopul integrării ambelor porţiuni.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 24 A,BVlaicu Pîrcălab, 20