Vlaicu Pîrcălab, 20

Casă individuală

Vlaicu Pîrcălab, 20
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1940 proprietar era Leim Malamud.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter ridicată pe un demisol, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. A fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu elemente clasiciste. Parterul era ocupat de o locuinţă, demisolul – de o unitate comercială. De-a lungul faţadei posterioare, orientate spre curte, se afla o galerie cu stâlpi (construită cu geamuri). Faţada are patru axe, toate goluri de ferestre. Detaliile arhitectonice au fost modificate, dispărând cornişa, ancadramentele cu bolţarul central, plita de pervaz comună pentru toate ferestrele, la faţadă a fost adăugată o porţiune nouă, de-a lungul străzii.

Faţadă
Vlaicu Pîrcălab, 22Vlaicu Pîrcălab, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)