Teatrului, 9

Casă individuală

Casa familiei Barhudarov (denumire din Registru)
Teatrului, 9
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic. A fost casa familiei Barhudarov. Edificiul a suferit în timpul celui de al doilea război mondial şi a fost reconstruit în perioada postbelică.

Casa, are un plan rectangular, ridicată într-un nivel, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul ei perimetral.

Faţada are o compoziţie alcătuită din şase axe, cinci goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat într-un rezalit lateral, spre dreapta. Ferestrele sunt de forme rectangulare, cu ancadramente simple muluri. Peretele are o cornişă simplă cu denticule. Intrarea în locuinţă avea loc prin loggia din rezalit, dominată de un atic cu o configuraţie în semicerc (azi astupat).

Faţadă
Teatrului, 11Teatrului, 7