Teatrului, 11

Casă individuală

Teatrului, 11
Monument de arhitectură de însemnătate locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic. Edificiul a suferit în timpul celui de al doilea război mondial şi a fost reconstruit în perioada postbelică.

Casa, are un plan unghiular, ridicată într-un nivel, pe un demisol înalt, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul ei perimetral. În demisol se afla o unitate comercială.

Faţada are o compoziţie alcătuită din cinci axe, goluri de ferestre, de forme rectangulare, cu ancadramente simple muluri, în partea superioară cu "urechiuşe". Peretele are o cornişă simplă cu o friză netedă. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin pilaştrii ordinului doric, cu caneluri. Intrarea în locuinţă avea loc din partea curţii interioare.

Faţadă
Teatrului, 15 BTeatrului, 9