Teatrului, 7

Casă individuală

Teatrului, 7
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic. A suferit în timpul celui de al doilea război mondial şi a fost reconstruit în perioada postbelică.

Casa, are un plan rectangular, ridicată într-un nivel, pe un demisol înalt, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul ei perimetral.

Faţada are o compoziţie alcătuită din şapte axe, cinci goluri de ferestre cu ancadramente, şi două amplasate deasupra intrării în galerie (azi soluţie modificată), amplasată lateral, spre dreapta. Ferestrele sunt de forme rectangulare, alungite, cu ancadramente care includ şi postamentele cu panouri de sub ferestre. Peretele are o cornişă simplă cu o friză netedă. Intrarea în apartament are loc printr-o scară inclusă în compoziţia faţadei, care urcă la galeria faţadei laterale, orientate spre curtea interioară. Spaţiul demisolului era folosit de o unitate comercială.

Faţadă
Teatrului, 9Teatrului, 6