Teatrului, 6

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Teatrului, 6
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic. A suferit în timpul celui de al doilea război mondial şi a fost reconstruit în perioada postbelică.

Casa, are un plan rectangular, ridicată în două etaje, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul ei perimetral.

Faţada are o compoziţie alcătuită din opt axe, şapte goluri de ferestre, ordinare, şi unul, amplasat într-o compoziţie tripartită, amplasată lateral, spre stânga. Ferestrele sunt de forme rectangulare, cu ancadramente, în segment de cerc, cu panouri în postamentele de sub plita de pervaz. Peretele are o cornişă simplă, cu divizarea în etaje printr-un brâu. Intrarea în apartamente are loc din partea curţii interioare.

Faţadă
Teatrului, 7Teatrului, 5