Teatrului, 5

Casă de raport

Teatrului, 5
Monument de arhitectură de valoare naţională, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea (datarea cu începutul secolului al XX-lea este contestată), în stil eclectic.

Casa, are un plan rectangular, ridicată într-un nivel, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii Teatrului, inclusă în frontul perimetral. Structura spaţială comportă două apartamente.

Faţada are o compoziţie asimetrică, alcătuită din cinci axe, patru goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasată lateral, spre stânga. Ferestrele şi uşile sunt de forme rectangulare, cu ancadramente, dominate de cornişe orizontale, cu bosaje diamant la colţuri şi câte un cartuş la mijloc cu câmpul gol. Colţul casei este evidenţiat printr-o lizenă cu o aplicaţie din factură aspră. Peretele are o cornişă cu denticule (deteriorată), sub ea – o friză netedă. Intrarea are loc printr-un rezalit plat, încununat de un atic cu configuraţie triunghiulară. Câmpul rezalitului este tratat ca un portal, cu câmpul din factură aspră, înrămat de un chenar cu elemente geometrice. Faţada este încununată cu un parapet din piatră cu tumbe, în configuraţia plastică a cărora se resimte influenţa stilului modern.


Teatrului, 6Teatrului, 4