Teatrului, 4

Case de raport cu atenansă în curte, în care a locuit arheologul Ion Casian Suruceanu

Teatrului, 4
Monument prezintă un complex de clădiri, unul de arhitectură de însemnătate locală, construit la începutul secolului al XX-lea, în stil eclectic şi al doilea, aflat în curte – de istorie de valoare naţională, construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Literul A. Monumentul de arhitectură, este o clădire într-un nivel, construită pe un plan rectangular, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică cu două rezalite laterale, inegale. Sunt opt axe, şapte de ferestre şi unul de intrare, amplasat în rezalitul din dreapta. Intrarea are loc prin logia din rezalit, dominat de un atic în forma segmentului de cerc. Decoraţia plastică a dispărut la ultima reparaţie a clădirii.

Literul B. Casa în care a locuit arheologul Ion Suruceanu, se află în curte. Are un plan unghiular, ridicată într-un nivel pe un soclu înalt, cu o trepte exterioare de acces.

Faţadă
Teatrului, 5Teatrului, 3 A,B,C