Sf. Ilie, 58

Casă individuală

Sf. Ilie, 58
Monument de arhitectură de însemnătate locală, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu utilizarea procedeelor arhitecturii istorice, caracteristic stilului eclectic.

Casa de locuit, construită într-un nivel, are un plan unghiular, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe, trei de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral, spre stânga. Intrarea a fost accentuată prin rezalit plat, cu paramentul acoperit cu bosaje în diamant, dominat de un atic şi protejată de o copertină din tablă de fier, susţinută de console din fier forjat. Ferestrele sunt cu rame simple, cu cornişe orizontale susţinute de console. Sub plita de pervaz sunt panouri cu bosaje în diamant, care întregesc decoraţia plastică a faţadei. Canatul uşii din lemn este sculptată cu motive specifice de bună calitate.


Sf. Ilie, 64Sf. Ilie, 41