Sf. Ilie, 64

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Sf. Ilie, 64
Monument de arhitectură de însemnătate locală, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Casa de locuit are un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii, ridicată într-un nivel pe un subsol, concepută pentru patru apartamente. Trei apartamente au intrările din stradă, şi ieşiri de serviciu spre cutea interioară, un apartament – numai intrare din curte.

Faţada principală are o compoziţie alcătuită din 14 axe, dintre care 11 sunt goluri de ferestre şi trei – goluri de uşi, amplasate în ritm egal, câte patru ferestre la fiecare locuinţă şi la una câte trei ferestre. Intrările dinspre stradă sunt protejate de copertine de fier, susţinute de console din fier forjat cu design vegetal. Ferestrele au ancadramente plate, cu evidenţierea cheii de boltă, acoperită cu un relief orizontal, sprijinite pe plite de pervaz din muluri. În partea superioară pereţii au o friză netedă.

Faţadă
Sf. Ilie, 58