Sf. Ilie, 41

Clădire de cult

Casă individuală (denumire din Registru)
Sf. Ilie, 41
Monument de arhitectură de însemnătate locală, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea. Este un important element al fondului construit din partea istorică a Chişinăului, formând aspectul perimetral al străzii Sf. Ilie, împreună cu cele 4–5 case cu o arhitectură de bună calitate.

Este clădirea unei sinagogi, naţionalizată în 1943, folosită până în 1954 în calitate de depozit de către editura de stat "Cartea Moldovenească". În 1963 a fost luată în arendă de comunitatea evangheliştilor creştin baptişti.

Arhitectura clădirii a fost influenţată de stilul modern, modificată în mai multe rânduri. Are un plan pătrat, şi o compoziţie asimetrică a faţadei principale, orientate spre strada Sf. Ilie. Intrarea principală, amplasată lateral cu o formă plastică curbilinie, specifică stilului. Golurile ferestrelor au fost iniţial în arc în plin cintru, în care mai târziu au fost instalate ferestre cu contur rectangular. În plinurile dintre ferestre sunt lesene cu panouri decorative. În interior de-a lungul pereţilor de nord şi est şi în exterior, de-a lungul faţadei de nord, existau galerii, astăzi demolate. Partea superioară a peretelui este delimitată printr-o cornişă cu o friză.

Faţadă
Sf. Ilie, 58