Serghei Lazo, 9

Casă individuală

Serghei Lazo, 9
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1900, când aparţinea Ecaterine Semionov, arhitectura casei fiind caracteristică pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea – eclectică cu detalii din arsenalul stilului clasic şi introducerea motivelor din arhitectura populară.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada lungă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală o compoziţie bazată pe repetarea grupurilor de ferestre îngemănate, unite deasupra printr-un arc de deschidere. Sub friza faţadei este introdus un motiv de zig zag.

Faţadă
Serghei Lazo, 10 A,B (colţ str. Şciusev)Serghei Lazo, 7