Serghei Lazo, 10 A,B (colţ str. Şciusev)

Conac urban

Serghei Lazo, 10 A,B (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1857, când lotul de pământ 15x20 stânjeni a fost cumpărat de la licitaţia publică de către arhitectul Constantin Ivanovici Kramarenko. În 1859 a fost construită casa cu 10 odăi, ridicată într-un parter pe un demisol. După moartea arhitectului C. I. Kramarenko, imobilul a trecut în posesia rudelor, care în 1896 îl vând nobilului Stepan Mihailovici Sârbu.

Complexul locuinţei urbane, alcătuit din casa de locuit (Literul A) şi o atenansă (Literul B), a suferit puternic în timpul celui de al doilea război mondial, refăcută cu simplificarea arhitecturii. S-au păstrat pilonii de la poarta monumentală de intrare.

Literul A. Casa estere construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Intrarea în casă avea loc din partea curţii interioare şi direct din stradă (astupate). Faţadele sunt simetrice, cu goluri de ferestre, cu ancadramente simple. În plinurile dintre ferestre, la colţuri şi de o parte şi alta a uşii de intrare erau amplasate lesene. Recent, în vara anului 2005, deasupra clădirii a fost ridicat un etaj, care prin aspectul său suburban a defavorizat arhitectura imobilului istoric.

Literul B. Atenansa este amplasată cu o retragere de la liniile roşii. Arhitectura este degradată complet.


Serghei Lazo, 11Serghei Lazo, 9