Serghei Lazo, 11

Conac urban

Conac urban al familiei Ianuşevici (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 11
Monument de arhitectură şi artă de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În noiembrie 1878 Pavel Stepan Koleandji a vândut Anei Osipovna Ivanova un lot viran de pământ, aflat la colţul cartierului, mărginit de străzile Lazo şi 31 August. Casa a fost construită în intervalul de timp 1879–1891, arhitect L. Scheidevandt. În vara anului 1892 această proprietate imobiliară împreună cu casa de la colţ a fost cumpărată de nobilul Bronislav Mecislavovici Ianuszewici, activist pe tărâm social, viitorul gubernator al oraşelor Tambov şi Saratov.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Organizarea spaţiului interior este cu tendinţe spre un confort înalt, cu amplasarea raţională a încăperilor.

Amplasamentul la colţul cartierului a favorizat desfăşurarea decorului arhitectural pe două faţade, devenite primordiale, clădirea obţinând un aspect elegant şi sobru. Paramentul faţadelor este în zidărie aparentă cu detaliile din piatră cioplită cu includerea unor brâe din cărămidă roşie sub cornişa casei şi cornişele ferestrelor. Faţadele au compoziţii simetrice, cu câte două rezalite laterale, încununate cu frontoane. Intrarea are loc printr-un portic angajat unui rezalit la faţada orientată spre strada 31 August. Specifice stilului eclectic sunt detaliile folosite – cornişe, ancadramente la ferestre, rezalite cu colţurile în bosaje. Partea superioară a pereţilor conţine o friză netedă, demisolul este evidenţiat prin factura rustică a paramentului. Ferestrele sunt rectangulare cu bolţarul central evidenţiat, mărginite de lesene.

Faţadă
Serghei Lazo, 12Serghei Lazo, 10 A,B (colţ str. Şciusev)