Serghei Lazo, 2

Casa vicarului

Serghei Lazo, 2
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele informaţii documentare datează din 1873, când subcolonelul Mitrofan Ceaikowsky a achiziţionat de la licitaţia publică un lot de pământ viran 23x24 stânjeni, aflat la colţul cartierului mărginit de străzile S. Lazo şi M. Kogălniceanu, unde în 1875 a construit o casă în două nuveluri – parter şi etaj, amplasată la colţul cartierului. În 1895 nobilul Iosafat B. Skcopovsky a cumpărat proprietatea de la Mitrofan Iacovlevici Ceaikovsky. În 1906 această casă a fost cumpărată cu 26 000 ruble de către mănăstirea Curchi, în care se afla apartamentul vicarului Daniel, episcopul de Akkerman (Cetatea Albă). Casa era alcătuită din 9 odăi.

Este o clădire construită la colţul cartierului, alcătuită dintr-un parter şi etaj, cu planul rectangular, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzilor. Faţada laterală, orientată spre strada M. Kogălniceanu este simetrică, cu colţurile flancate de lesene şi evidenţiate de atice rectangulare, care făceau parte din parapetul clădirii.

Faţada principală este orientată spre strada S.Lazo, este asimetrică, cu un rezalit plat amplasat lateral, prin care are loc intrarea în casă, evidenţiat de un atic similar. Un cordon sub forma plintei desparte parterul de etaj. dArhitectura faţadelor, cândva în stil eclectic în baza stilului neoclasic, a fost modificată puternic. Au fost distruse ancadramentele ferestrelor şi uşilor, tencuiala originară a fost substituită cu şubă, a fost modificat caracterul porticului.

Faţadă
Serghei Lazo, 3 A,BSerghei Lazo, 1 (colţ str. M. Kogălniceanu)