Serghei Lazo, 1 (colţ str. M. Kogălniceanu)

Sediul fostei şcoli

Conac urban (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 1 (colţ str. M. Kogălniceanu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1916 Comisia de construcţii a Cârmuirii guberniale a confirmat proiectul unui edificiu cu două niveluri drept sediu a două şcoli – nr. 1 pentru băieţi şi nr. 5 pentru fete, autor – A.V. Şciusev. Între anii 1920 şi 1940 în această clădire se afla un orfelinat. În timpul celui de al doilea război mondial clădirea a suferit, faţadele fiind refăcute în perioada postbelică cu simplificarea arhitecturii. Este un bloc al Institutului Agricol, facultatea de medicină veterinară

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter cu etaj, pe un soclu înalt din cauza căderii reliefului, ce acordă edificiului o monumentalitate sporită. Faţada principală este în retragere de la linia roşie a străzii M. Kogălniceanu, faţada laterală – aliniată liniei roşii a străzii S. Lazo. Planimetria este caracteristică edificiilor şcolare, cu planul în formă de careu, cu clasele orientate lateral culoarului. Intrarea principală are loc prin faţada îngustă, printr-un portic cu stâlpi, deasupra căruia se află tradiţionalul balcon şcolar, intrarea fiind accentuată şi printr-un atic rectangular, element al parapetului. Faţadele au compoziţii simetrice, principală – cu 9 axe, laterală – 15 axe, toate, cu excepţia intrării la faţada principală, goluri de ferestre. În plinurile dintre ferestre, ca o carcasă constructivă, sunt amplasată într-un ritm egal lesene înalte, egale î clădirii, care la colţuri şi la joncţiunea cu aripile laterale sunt îngemănate, în partea superioară prezintă o stilizare a capitelurilor, în partea inferioară – a bazei. Ferestrele sunt ample rectangulare, fără ancadramente, doar cu paramentul în retragere faţă de lesene.

Faţadă
Serghei Lazo, 2