Serghei Lazo, 3 A,B

Casă individuală

Serghei Lazo, 3 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Proprietatea imobiliară prezintă două case de locuit, ambele într-un parter, construite pe un plan rectangular, cu faţada principală aliniate la linia roşie a străzii, despărţite printr-o poartă.

Literul B. Primele informaţii documentare datează din 1865, când văduva consilierului titular Anna Romancenko a vândut subcolonelului în rezervă Sidor Şişkin o casă din piatră într-un nivel, cu curte, construită la mijlocul secolului al XIX-lea, conform unui proiect model "cinci stânjeni". Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are cinci axe, toate goluri de ferestre, cu intrarea amplasată lateral, sub forma unei anexe, care corespundea galeriei laterale, de unde aveau loc intrările în odăi. Decoraţia plastică este austeră, cu detaliile arhitectonice specifice clasicismului. Ferestrele au ancadramente subţiri, dominate de cornişe rectilinii, sub ferestre – panouri adâncite. Două ferestrele din partea centrală sunt unite prin cornişa comună într-o compoziţie, cu o nişă în partea centrală, deasupra căreia a fost format un âfronton triunghiular.

Literul A. În 1871 această proprietate imobiliară este achiziţionată de Gherasim Laşkov, învăţător la gimnaziu, care în 1882 a construit o casă nouă din piatră, într-un parter. Arhitect, posibil, Leopold Scheidevandt. În 1903 această proprietate imobiliară aparţinea moştenitorilor lui Gherasim Laşkov.

Este clădirea principală, cu arhitectura în spiritul modernului. Structura casei este simetrică, influenţată de casa populară, cu intrarea amplasată în centru, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt ferestre. Paramentul este în zidărie aparentă cu detaliile arhitectonice cioplite. Intrarea are loc printr-o loggie, în plinurile dintre ferestre sunt amplasate lesene cu striuri verticale, intercalate de câte un panou pătrat. Ferestrele au ancadramente originale în retrageri succesive.

Faţadă
Serghei Lazo, 5Serghei Lazo, 2