Serghei Lazo, 19

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 19
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1875, când aparţinea nobilului Vladimir Fedorovici Fezi. La sfârşitul secolului al XIX-lea această proprietate imobiliară este cumpărată de fraţii Talmazsky, care au demolat construcţiile vechi şi pe acel loc au ridicat o casă în două niveluri, amplasată la colţul cartierului şi două corpuri de casă într-un parter, care erau date în arendă pentru seminarul pedagogic pentru fete. A supraveţuit doar o casă, a cărei descriere s-a păstrat din 1901 "Casă de locuit într-un parter, pereţii din piatră, acoperişul din tablă de fier, podelele din lemn şi parchet, tavanele – tencuite, ferestrele şi uşile noi din lemn de pin, sobele din cahle, WC din piatră".

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu retragerea părţii centrale a faţadei de la linia roşie a străzii, pe care sunt construite rezalitele. Arhitectura este eclectică în baza stilului clasicist. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră tăiată şi cu detaliile cioplite. Casa este compusă din două apartamente. Faţada principală a casei are o compoziţie simetrică, cu două rezalite laterale, alături de care se află intrările în apartamente. Faţada este alcătuită de 10 axe compoziţionale, două intrări şi opt ferestre. Partea centrală a clădirii are patru ferestre rectangulare, dominate de cornişe rectilinii, susţinute de console alungite care trec în ancadramente laterale. Rezalitele au compoziţii complexe, formate din câte trei ferestre, două laterale rectangulare, cu cornişe rectilinii, susţinute de console, şi o fereastră în arc în plin cintru, care domină atât prin înălţime, cât şi prin flancarea a doi pilaştri, evidenţiată de un fronton curbliniu. Toate ferestrele sunt unite prin plita de pervaz comună, susţinută de console în dreptul ancadramentelor verticale. Colţurile rezalitelor sunt întărite vizual cu bosaje diamant, încununate prin atice rectilinii. Intrarea are loc printr-un portic cu două coloane ale ordinului doric, care susţin un antablament scund. Partea superioară a peretelui este terminată printr-o friză cu denticule şi o cornişă cu muluri.

Faţadă
Serghei Lazo, 21 (colţ str. Columna)Serghei Lazo, 18 (colţ str. Bucureşti)