Serghei Lazo, 17

Edificiu pentru funcţii sociale

Casă individuală (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 17
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele informaţii documentare datează din 1869, negustorul din Chişinău, Hristofor Paraskivoglo a cumpărat un lot de pământ viran, aflat la colţul cartierului, mărginit de străzile Lazo şi Corobceanu, cu o suprafaţă de 960 stânjeni pătraţi. A treia parte a acestei parcele a cumpărat-o învăţătorul emerit Ivan Caraman, care în 1882 a ridicat o casă într-un parter, orientată cu faţada principală spre strada Lazo. După moartea lui Ivan Caraman în casă s-a aflat Şcoala duminicală care i-a purtat numele.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada alungită aliniată la linia roşie a străzii. Clădirea a fost construită în stil eclectic cu reminiscenţe clasice. Faţada principală era lipsită de uşă de intrare, numai 7 ferestre rectangulare, ample, care indicau destinaţia publică a clădirii. În plinurule dintre ferestre au fost plasaţi pilaştri cu fusul canelurat, care susţineau friza. În ultimii ani aspectul a fost modificat, ferestrele înlocuite cu altele mai înguste, a fost introdusă o intrare direct din stradă.

Faţadă
Serghei Lazo, 18 (colţ str. Bucureşti)Serghei Lazo, 16