Serghei Lazo, 16

Casă individuală

Serghei Lazo, 16
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Casa făcea parte din componenţa proprietăţii imobiliare comună cu imobilul de la nr. 16, cu arhitectura în stil modern. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Paramentul este în zidărie aparentă, în asize, cu detaliile din piatră cioplită. Are patru axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, o axă prezentând două ferestre îngemănate. În plinurule dintre ferestre sunt amplasate lesene care continuă în tumbe de parapet deasupra clădirii. Ferestrele fără ancadramente au cornişe rectilinii susţinute de console drepte alungite. Grupul de ferestre îngemănate este evidenţiat printr-un atic înalt, cu un gol în segment de cercpentru aerare. Parapetul este crenelat, lesenele sunt decorate în partea superioară cu discuri din care pornesc trei striuri, motiv carte de vizită a stilului modern.


Serghei Lazo, 17Serghei Lazo, 14 A,B