Serghei Lazo, 14 A,B

Vilă urbană

Vilă urbană a lui Bagdasarov (denumire din Registru)
Serghei Lazo, 14 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În luna septembrie 1891 văduva căpitanului Daria Kuroedova a dăruit rudei sale, Magdalina Stepanovsky un lot de pământ viran, pe care între anii 1892 şi 1912 a fost construită o vilă în stil gotic. În 1919 proprietar era familia Bogdasarov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Este o casă pentru o familie, alcătuită dintr-un apartament din 5 odăi. Faţada are o compoziţie simetrică, cu două rezalite, soluţionate cu frontoane înalte, cu turnuleţe la colţuri – decoraţie plastică tributară stilului gotic. Intrarea principală este din direcţia străzii, prin rezalitul din dreapta. Timpanul deasupra ferestrelor, conturate cu arcuri ogivale, prezintă fundal de scoică. Soclul robust este delimitat de perete printr-un cordon masiv cu muluri.

Faţadă
Serghei Lazo, 16Serghei Lazo, 13