Alexei Şciusev, 99

Casă lui Panteleimon Halippa

Alexei Şciusev, 99
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În această casă a locuit cunoscutul om politic, preşedintele primelor şedinţe ale Sfatului Ţării Panteleimon Halippa, atestat ca proprietar şi în 1940.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară, structură subliniată în exterior prin lesene.

Faţada asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un foişor. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclassic, cu colţurile clădirii mărginite de lesene. Ferestrele au ancadramente, peretele terminat printr-o friză netedă sub o cornişă cu muluri.

Faţadă
Alexei Şciusev, 101Alexei Şciusev, 97