Alexei Şciusev, 96 A,B

Casă individuală

Alexei Şciusev, 96 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anul 1859 consilierul titular Stepan Tatarcenko a achiziţionat un sector viran, aflat în prima parte a oraşului, în decembrie 1870 el la vândut Elisavetei Surucean, soţiei de preot o casă din piatră, o atenansă şi alte dependinţe.

S-a păstrat o descriere sumară a casei din 1915: "Casă de piatră, ridicată, din partea străzii într-un etaj, iar din partea curţii, din cauza căderii reliefului, cu un demisol, constă din două apartamente. În prima sunt cinci odăi, în a doua – trei. Atenansa este într-un etaj, din piatră, constă din cinci odăi". În 1940 proprietari erau atestaţi Vera şi Romulus Costescu şi Maria şi Nicolai Draganov.

fost un complex alcătuit din două case de locuit, din care s-a păstrat doar partea dreaptă (Literul A). Este construită într-un nivel, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada ea în zidărie aparentă, din piatră, cu o compoziţie simetrică, cu cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată central, într-un rezalit, umbrit de foişorul intrării, de provenienţă recentă.

Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclassic, la colţul clădirii şi rezalit, mărginită de pilaştri cu caneluri. Ferestrele au ancadramente, dominate de cornişe rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. O friză cu nişe în partea superioarpă a pereţilor.


Alexei Şciusev, 97Alexei Şciusev, 95 (colţ str. N. Iorga)