Alexei Şciusev, 95 (colţ str. N. Iorga)

Casă de raport

Alexei Şciusev, 95 (colţ str. N. Iorga)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna mai 1863 preotul Bastaş a vândut soţiei secretarului gubernial Zinoviei Slavicev o proprietate imobiliară aflată la colţul străzii Leova şi Iaşi. Aceasta a demolat vechile construcţii şi în 1887 a ridicat o casă nouă într-un etaj, alcătuit din cinci odăi şi două atenanse alipite ei. Casa a fost dată în arendă Biroului cadastral basarabean. Se păstrează proiectul, planul şi secţiunea. În 1940 proprietari era familia Prodan.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan rectangular pe demisol înalt, amplasată la colţul cartierului, faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Planimetria, realizată pentru două apartamente, era bazată pe procedeul cunoscut: un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară. Dispoziţia interioară a odăilor este reflectată în structura clădirii prin pilaştri.

Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclassic. Faţada principală, orientată spre strada Şciusev este asimetrică, cu treisprezece axe compoziţionale, dintre care două sunt ale intrărilor, amplasate lateral faţă de încăperile apartamentului respectiv. Intrările erau evidenţiate prin rezalite plate, cu frontoane curbe, umbrite de copertine pe console din fier forjat (dispărute). Faţada laterală are cinci axe, toate goluri de ferestre. În partea superioară pereţii au o friză cu orificiile îngemănate de aerisire ale podului, tratate într-un registru decorativ, subliniat printr-un rând de denticule. Ferestrele au ancadramente cu includerea cornişelor rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Alexei Şciusev, 96 A,BAlexei Şciusev, 94 (colţ str. M. Cebotari)